บริษัท เวิลด์ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด

จำหน่ายแผ่นหลังคาเมทัลชีทชั้นนำ ที่มีประสิทธิภาพด้วยพนักงานที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการระดับสูง ของเจ้าของอาคาร , บ้านเรือน,โรงงาน,และโกดังสินค้า ฯลฯ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพที่สมบูรณ์ พร้อมบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจให้กับลูกค้า และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางาน อุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้ได้คุณภาพในปัจจุบันและอนาคตอย่างต่อเนื่อง

สินค้าของเรา